Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
શિયાળુ શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ

શિયાળુ શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણશિયાળુ શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ by Dr. K. L. Raghvani